11,05 € 13,00

16,15 € 19,00

4,39 € 5,16

13,17 € 15,49

13,59 € 15,99

European Monetary Union

113,35 € 125,92

European Monetary Integration 1970-79

70,81 € 78,64

Making the European Monetary Union

16,84 € 21,00